ÇALIŞMA 1: SINIFINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİSİ OLAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

ÇALIŞMA 1: SINIFINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİSİ OLAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

ÇALIŞMA 2: PİLOT ÇALIŞMA-OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İLE DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİNİN UYGULANMASI VE ETKİLİLİĞİ

ÇALIŞMA 2:   PİLOT ÇALIŞMA-OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İLE DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİNİN UYGULANMASI VE ETKİLİLİĞİ

ÇALIŞMA 3: ANA UYGULAMA ÇALIŞMASI-DOĞAL ÖĞRETİM PROJESİ: OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÖĞRETMENLER İÇİN DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ

ÇALIŞMA 3: ANA UYGULAMA ÇALIŞMASI-DOĞAL ÖĞRETİM PROJESİ: OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÖĞRETMENLER İÇİN DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ

ÇALIŞMA 4: PROJE ÇIKTILARININ EV TEMELLİ EBEVEYN UYGILAMA BOYUTU- DÖDEM PROGRAMI

ÇALIŞMA 4:  PROJE ÇIKTILARININ EV TEMELLİ EBEVEYN UYGILAMA BOYUTU- DÖDEM PROGRAMI

Bu proje "Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci" adı ve 114K164 proje numarası ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmekte ve 2014 - 2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde yürütülmüştür.