ÇALIŞMA 3: ANA UYGULAMA ÇALIŞMASI-DOĞAL ÖĞRETİM PROJESİ: OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÖĞRETMENLER İÇİN DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ

ÇALIŞMA 3: ANA UYGULAMA ÇALIŞMASI-DOĞAL ÖĞRETİM PROJESİ: OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÖĞRETMENLER İÇİN DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ

Çalışmanın tamamını indirmek için lütfen buraya tıklayınız...

Bu projenin amacı, okul öncesi kaynaştırma öğretmenlerine yönelik genelde tüm sınıf özelde ise kaynaştırma öğrencilerine günlük rutin, etkinlikler ve geçişler sırasında doğal bir öğretim süreci ile nasıl öğretim sunabileceklerini içeren yazılı ve görsel materyaller geliştirmek ve materyallerin kullanımı ve etkililiğine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini almaktır. Bu genel amaca yönelik olarak

- Okul öncesi öğretmenlere yönelik hazırlanan içeriğin öğretmenlerin doğal öğretim sürecine yönelik bilgi düzeylerine etkisi nasıldır?

- Okul öncesi öğretmenlere yönelik hazırlanan içeriğe ilişkin öğretmenlerin memnuniyet düzeyleri (sosyal geçerlik) nasıldır?

Bu amaç bağlamında projenin 2. çalışması olan PİLOT ÇALIŞMA süresince hazırlanan materyallerin ülke genelinde, 12 ilde uygulanması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Projenin Ana Uygulama Çalışması olan bu çalışma aşağıdaki detaylıca açıklanmıştır.

Bu proje "Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci" adı ve 114K164 proje numarası ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmekte ve 2014 - 2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde yürütülmüştür.