ÇALIŞMA 4: PROJE ÇIKTILARININ EV TEMELLİ EBEVEYN UYGILAMA BOYUTU- DÖDEM PROGRAMI

ÇALIŞMA 4:  PROJE ÇIKTILARININ EV TEMELLİ EBEVEYN UYGILAMA BOYUTU- DÖDEM PROGRAMI

Çalışmanın tamamını indirmek için lütfen buraya tıklayınız...

DOWN SENDROMLU ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLEREYÖNELİK DOĞAL ÖĞRETİME DAYALIERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ UYGULANMASI

Hakkında


Bu bir doktora tez çalışmasıdır (Bursiyer/Doktora Öğrencisi Gözde Tomris) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Programı tarafından kabul edilen 114K164 no’lu ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (B.A.P.) Komisyonunca kabul edilen 1504E154 no.’lu projeler kapsamında desteklenmektedir.  Bu çalışma TÜBİTAK 1001 Programı tarafından kabul edilen 114K164 nolu proje başvuru sürecinde yer almazken, proje uygulama sürecinde ilgili projenin ev temelli ve ebevyn uygulama boyutunu geliştirme açısından bir çalışmaya dönüştürülmüştür. Doktora tezi süreci devam etmekte ike, tezin 2017-2018 Bahar döneminde savunulması öngörülmektedir.

Bu araştırmada, geliştirilen Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale (DÖDEM) Programı’nın;

a) Ebeveynlerin ve çocukların etkileşimsel davranışlarını arttırmada,
b) Ebeveynlerin doğal öğretim sürecinde kullanılan strateji ve teknikleri kullanmalarında,
c) Ebeveynlerin strateji ve teknikleri uygulamadan dört hafta sonra sürdürmede etkisini,
d) Ebeveynlerin DÖDEM Programına ve programın çocuklarının gelişimine olan etkisine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıda sıralanan sorulara yanıt aranmıştır:

1. Deney (DÖDEM Programı’nın grup aile eğitimi ve ev ziyareti ile birlikte sunulduğu katılımcı grubu) ve Kontrol (DÖDEM Programı’nı sadece yazılı ve görsel materyaller/tablet bilgisayar üzerinden takip eden katılımcı grubu) grubundaki ebeveynlerin etkileşimsel davranışlarında öntest, sontest ve izleme puanları bağlamında anlamlı bir fark gözlemlenmekte midir?
2. Deney ve Kontrol grubunda yer alan Down Sendromlu çocukların etkileşimsel davranışlarında öntest, sontest ve izleme puanları bağlamında anlamlı bir fark gözlemlenmekte midir?
3. Deney ve Kontrol grubundaki ebeveynlerin doğal öğretim sürecinde kullanılan strateji ve teknikleri kullanma sıklıklarında öntest, sontest ve izleme puanları bağlamında anlamlı bir fark gözlemlenmekte midir?
4. Ebeveynlerin DÖDEM Programı’nın kendilerine ve çocuklarının gelişimlerine olan katkısına ve DÖDEM Programı’na ilişkin görüşleri nasıldır?

Bu proje "Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci" adı ve 114K164 proje numarası ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmekte ve 2014 - 2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde yürütülmüştür.